Ønsker du en demo?

BEHOLD KOMMANDOEN OG FULL KONTROLL

Crisis Management

Crisis Management hero image

Slik fungerer Crisis Management

Crisis Management inngår som en sentral del av vår plattform for Critical Event Management (CEM). Crisis Management sikrer håndteringen av kritiske hendelser, kriseledningsarbeidet, ressurshåndteringen og kommuniserer med dine mottagere – alt i en og samme løsning.

Mottagerne kan for eksempel være dine personer ute i felten, ledelsen, og/eller styret i selskapet – som alle agerer og arbeider fra samme statusbilde (dashboard).

Du behøver aldri mer være urolig for at dine Krise-/beredskapsplaner ikke gjennomføres, eller at du må avbryte ditt krisearbeid for å generere og overlevere en statusoppdatering.

Kundperspektiv

På konferansen “Everbridge Resilience 2019”, fikk vi muligheten til å snakke med Richard Biber, ansvarlig for Business Continuity hos Southern Glazer’s Wine & Spirits. Richard forklarte hvordan han håndterer sin rolle og skaper en organisasjon som leverer en beredskap og krisehåndtering som harmoniserer med selskapets forretningsstrategi. Han forklarer også viktigheten av å operasjonalisere Everbridge utover håndtering av kritiske hendelser for å skape en betydelig merverdi for ansatte og kunder selv når det ikke forekommer en krisesituasjon.

Eksempler på bruksområder

Crisis Management forener Krise-/kontinuitetsplanlegging med håndteringen av kritiske hendelser og krisekommunikasjon. Alt dette for å sikre raskere håndtering og minske de negative effektene ved alvorlige hendelser.  Eksempler:

Behold kommandoen og full kontroll

Selv når krisen tar en uventet retning

Statiske planer kan aldri håndtere dagens uforutsigbare verden. Crisis Management sørger for at alle involverte får det samme statusbildet i organisasjonen og gjør dine statistiske planer til dynamiske planer hvor du kan legga til oppgaver i sanntid når noe uforutsett skjer.

Sørg for at planer og oppgaver gjennomføres

Til rett tid og i korrekt rekkefølge

Å få en organisasjon til å, i en krisesituasjon, gjennomføre koordinerte aktiviteter krever ofte et stort manuelt arbeid og forsinker krisehåndteringen. Crisis Management hjelper dere å mobilisere, eksekvere planer og fordele oppgaver til personer, grupper eller funksjoner.

Korrekt og oppdatert statusbilde

Et felles statusbilde (dashboard) til alle involverte

Å kontinuerlig oppdatere ledelsen om kritiske funksjoner er tidkrevende og stjeler verdifull tid fra andre oppgaver som må gjennomføres. Dedikerte bilder (dashboards) og statusrapporter gjør at toppledelsen kan monitorere fremdriften i krisesituasjonen uten å avbryte kriseteamet unødig.

Fordeler

 • Mobilisere kriseorganisasjonen raskere
 • Redusere tiden det tar å bli operasjonell igjen med alle tjenester
 • Redusere negative effekter og kostnader ved en kritisk hendelse

Konkretisere krisehåndteringen

Crisis Management orkestrerer og håndterer krisaktivitetene, mobiliserer og informerer krisegrupper for å fremskynde tiden til normaltilstand. Alt dette samtidig som et felles statusbilde, i realtid, skaper en felles forståelse i kriseorganisasjonen og utgjør et viktig beslutningsunderlag for toppledelsen.

Fordelene med Crisis Management

 • EN OG SAMME PLATTFORM

  Forener både krise-/kontinuitetsplanlegging og kriskommunikation i en og samme løsning.

 • STATUSBILDE (DASHBOARD)

  Koordinerer krisehåndteringen med statusbilder, planer, logg, chat og konferanseløsning for ledelsen/kriseteam

 • DYNAMISKE OPPGAVER

  Skaper nye oppgaver i sanntid under krisen og linker dem til person, gruppe og funksjon.

 • MOBILITET

  Gjennomføre og håndtere krisen uavhengig av hvilken type av enhet (PC, mobil etc.) som benyttes, og uansett hvor man befinner seg.

 • DOKUMENTBIBLIOTEK

  Alle planer, oppgaver og dokument lagres på et fellesområde utenfor organisasjonens/selskapets egen infrastruktur.

 • CHAT

  Kommunisere via chat både for kriseledelsen og eventuelt for de som er ute i organisasjonen under krisen