Ønsker du en demo?

Automatisering av respons ved en IT-hendelse

IT Alerting

IT Alerting hero image

Få full oversikt og kontroll over din IT-hendelsesrespons

2016-rapporten om kostnader for driftsstans i ditt datasenter fra Ponemon Institute kvantifiserer gjennomsnittlig kostnad for et ikke-planlagt datasenteravbrudd på litt mer enn USD 8662 per minutt. Og den største muligheten for å redusere den totale lengden på et strømbrudd og tilknyttede kostnader er å optimalisere kommunikasjonen under en IT-hendelse.

OVERSIKT

INTEGRASJONER

Fordeler

 • Løs IT-hendelser raskere
 • Reduser ikke-planlagt IT-arbeid
 • Eliminer informasjonsoverflod
 • Øk ansvarlighet og reduser frustrasjon
 • Effektiviser hendelsesresponsen på tvers av service, sikkerhet, utvikling og BC/DR Ops

Hva gjør Everbridge IT Alerting?

IT Alerting automatiserer og effektiviserer måten IT kommuniserer på ved større IT-hendelser for å løse problemer raskere og minimere innvirkningen de har på bedriften. Løsningen gir konsekvente meldinger til de riktige IT-ekspertene og holder alle interessenter og berørte kunder informert om fremdriften.

Nøkkelfunksjoner i IT Alerting

Vaktplaner

Bruker IT-teamet fortsatt en manuell prosess for å identifisere hvilke ressurser som er tilgjengelig? IT Alerting hjelper deg med å spore hvem som er på vakt på hvert team, og varsle de rette personene basert på typen hendelse, tidspunkt på dagen, kompetansen som kreves og plassering.

Smart Routing

Identifiser i sanntid de riktige teamene og personalet basert på hvem som er på vakt, lokasjon, kompetanse og mye mer. Smart Routing-teknologi tilbyr identifisering og vaktplanlegging basert på flere kriterier for å identifisere og engasjere de riktige teamene og enkeltpersonene. Automatisert eskalering aktiveres hvis folk ikke bekrefter i tide.

Smart Channels

Teknologien gir en måte å sende 1-klikksinvitasjon til å delta i en samarbeidskanal som en del av den målrettede varslingen:

 • Smarte konferanser
 • ChatOps samarbeid

Smart Orchestration

Definer og distribuer raskt en prosess, inkludert orkestrering, og integrasjon til et bestemt endepunktsprogram for endring, problem og hendelsesbehandling

 • Definer videresendingsregler basert på negativ bekreftelse og tidsterskler
 • Bestem hvilke team som skal engasjeres, basert på type kritisk hendelse og forretningsprosess
 • Lanser omfattende svar- og varslingsscenarioer for å kommunisere og samarbeide på tvers av grupper, interessenter og sluttbrukere
 • Start, overvåk og registrer konferansebroer automatisk basert på alvorlighetsgrad eller prosess

Plattform for selvintegrasjon (IPaas)

API-kontakten tilbyr en enkel og fleksibel måte å innhente hendelser og varsler fra en rekke tredjepartsverktøy, for eksempel ticket-systemer, service desk-systemer, ITSM-systemer, hendelseskorrelasjonssystemer, ITOM-systemer, APM-løsninger og mer. Deretter blir hendelser omgjort til Everbridge-hendelser basert på betinget logikk.

 

Smart Analytics

Interaktive dashbord gir synlighet og innsikt i hendelsesrespons på tvers av alle områder i IT-verden. Smart Analytics analyserer trender for hendelsesrespons som er tilgjengelig etter gruppe, tid eller type hendelse, for å bidra til kontinuerlig forbedring av prosessene og hjelpe ledere med ressursplanlegging og optimalisering av responstider og serviceavtaler. Med interaktiv overvåkning av tidslinjer og tidlig varsling, kan bedrifter proaktivt sikre overholdelse av organisasjonens servicenivå.

 • Administrer aktivt serviceavtaler
 • Forvalte teamkapasitet
 • Overvåke grupperesponsytelse
 • Vurdere hendelsestrender

Produktomtaler – Hør fra dine kollegaer